2015. február 22., vasárnap

Érpataki stylist

Egy szép nagy közhellyel kell kezdenem: ami szép, az szép. Kár ezt tagadni. Orosz Mihály Zoltán uram mesterien vegyítette a polgármesterséget a helyi látványossággal. Emellett én bizony becsületből nem mehetek el szó nélkül. Olyan szép maskarákat sikerült magára rittyentenie, hogy azt a világnak mindenképpen a tudomására kell hoznom. Nem fogom én szótlanul hagyni a nemzeti értékeink ilyen méltatlan háttérbe szorítását. Lássa csak meg mindenki, micsoda fia van Magyarhonnak. Nem kell nekünk emiatt szégyenkeznünk. Na a prológus után nézzünk csak körül e derék atyafi kétségtelenül izgalmas budoárjában.


Ludas Mátyás autentikus lúdtollal a kalpagjában. A szemüveg kissé furcsának hat, de gondolom ez a bíró uram rettenetes észkészletére utal. Az A3-as pergamenen Mózes szól hozzánk. A hacuka finom célzás arra, hogy a derék Ludas Matyi háromszor megvesszőzte ugyan Döbrögi uramat, de egész más módon, mint azt eddig gondoltuk. Bizony ocsmány egy gyalázatosságot művelt vele. A papiros bal alsó részén látható közlekedési tábla arra utal, hogy az utak mentén bujálkodni tilos! Mélységesen egyetértek Orosz urammal. Ezek a gyalázatos liberálisok még a közlekedési szabályokat sem tartják tiszteletben. Tömegesen ott fajtalankodnak az utak mentén mindenki szeme láttára. Derék dolog ez ellen ország-világ előtt tiltakozni. 


Augusztus 2-án rendezett hagyományos falusi ünnepség. Itt aztán van minden, ami szemnek és szájnak ingere. Csak úgy szikrázik tőle az ember retinája. Pont úgy, mint mikor irgalmatlanul pofán vágják. A performance célja gondolom zsidó miniszterelnökök jelképes feláldozása a jobb termés érdekében. A lajbi itt már jobban látszik. A nemzetes uram igencsak nagy jelentőséget tulajdonít a ruházkodásában a zsinórzatnak. A motívum a későbbiekben is előkerül. Legyen annyi elég, hogy legombolyítva egész Érpatakot körbe lehetne vele köríteni. Az izraeli zászló és a szabadkőműves jelkép pompás egybeapplikálása a háttérhatalmak által photographiákon is megörökített kegyetlen cselekedetekre utal. Nemzetes bíró uram az előadás végén nagy vehemenciával, de csekély eredménnyel, jól a földbe is taposta a táblát.  A térkő azonban nem éppen a legcélszerűbb e derék cselekedet végrehajtásához. Nem hiányozhat a hóhér sem. Az elvetemült lator  a nyakánál fogva már szépen fel lógatva, a pribéknek csak az a dolga, hogy a hokedlit kirúgja alóla. Az atlétatrikós ősmagyar fiatalember kezében egy szép árpádsávos zászló kornyadozik, mivel a szél sajnos nem tette a dolgát. A fekete zászló a Betyársereg tulajdona. Hit, hűség, bátorság ez van rajta szitanyomással. Tényleg rendkívül nagy bátorság szükséges egy ilyen előadás lebonyolításához. Mondjuk szívesen megnéznék egy Jeruzsálemi vendégjátékot.


Ludas Mátyás urbánus környezetben. Az ezüstös sújtásos zsinórzat itt mutatkozik meg a teljes szépségében, még az SS lovalónadrágra is bőven jutott belőle. A fotó zseniálisan úgy van megkomponálva, hogy akárhogyan is forgatjuk, rázzuk,  a nagyságos polgármester uram mutatóujja mindenképpen az önkormányzati hintón elhelyezett csatakilátásra mutat. Az övön elhelyezett puskaportartó harcias jelleget kölcsönöz a derék országőrnek.Bizony nagy szomorúság az 1100 éves Magyar Vidék 2012-es lemészárlása. Azt kissé csodálom, hogy miként sikerül a vidéket egy ilyen picinyke koporsóba begyömöszölnie, de gondolom megvan annak is a fortélya. Magyar ember a szabadban nem tartózkodik tarsoly táska nélkül. Ehhez a szép öltözethez tényleg nem illene egy multikulti hasi-tasi. Csak annyi gondom van ezzel a tragikus képpel kapcsolatosan, hogy hova tért nyugovóra a vitéz bíró uram, amikor a felirat tanúsága szerint a vidék már nagy kínok elpusztult.Betyár desgin. Karikás ostor, csikós kalap, hetyke bajusz, betyár szemüveg. Azt nem mondhatjuk ugyan, hogy  tekintetes Orosz Mihály Zoltán uramat marcona tekintettel áldotta volna meg a Jóisten, de a jószándék mindenképpen tisztelendő dolog. A Pogány Madonna című filmben szereplő Matuska bácsi betyár alakítása nekem mindenképpen hitelesebbnek tűnt.Bíró uram eszet osztogat. Nagylelkűségre utal a rendelkezésére álló szürkeállomány ilyen sok embernek való kiporciózása. Önfeláldozó cselekedet. Jut is marad is. Az idő hidegre fordultával előkerül a pitykével gazdagon meghintett mente is. A mennyiséggel nem takarékoskodtak az biztos. Ebben az öltözetben messzire elkerülném az elektromágneses erőtereket. Vihar esetén gondolom magához vonzza a környékről az összes ménkűcsapást. Az SS nadrág egy visszafogottabb változatát is megfigyelhetjük.


Gondosan nyírt ősmagyar okuláréval. A műanyag kerti szék magasságában egy kard is tartozik az öltözékhez, vélhetően elrettentési célzattal. Az öv iszonyatosan meg van terhelve. A könyökvédők arra utalnak, hogy a nemzet védelme után a polgármester úr valószínűleg baseball meccsre indulhatott. Hogy mi célból kellett egy előadásra ilyen harciasan felöltözni, bizony nem tudhatom. Valószínűleg valami kényes témáról szólhatott a studium.Az Érpataki Róka. Ha támad az ellen Érpatakba bizony beletörik a foga. A generális úr olyan gondosan körbe van csomagolva, hogy egy páncéltörő lövedék is lepattanna róla. Kevlársisak, hószemüveg. Gyönyörű összhatás. A két marcona hadfinak mát csak barett sapka jutott. Ha az amerikai tengerészgyalogság betörne Érpatakra, a polgármester úr túltervezett military öltözéke biztos nagyban akadályozná a taktikai visszavonulásban.


Barátok közt. Kissé eklektikus csapat. Egy polgár, egy katona, egy egyházfi, egy félkatona, meg egy Zagyva. Hát bizony a bíró uram  nem egy délceg dalia, hiába nyújtotta meg magát a fotózkodáskor. Szerencsére a Teremtő nem kötötte össze a testmagasságot az észbeli képességekkel. Így például Orosz Mihály uramnak ugyanannyi esze lehet, mint a szálfa termetű Zagyva György testvérnek. Cudarul védik a Történelemhamisítás Áldozatainak Emléknapját. Én ugyan arról még hallottam még, hogy valaki belehalt volna a történelemhamisításba. Ha ez igaz lenne, bizony nagyon nagy sírás-rívás lenne az országban.Dzsingisz kán és a cserkészek. Az ifjoncok öltözékéből ítélve valószínűleg jó meleg időjárás lehetett. Nem praktikus ilyenkor egy egész bárányt a fejünkbe csapni. Az előbb még csak sejteni vélt kard valóban létezik. A haza megmentése strandpapucs segítségével. Lehel kürtje is előkerült. A kis zászlócskák valószínűleg valami értékes portékák lehetnek.

Ezt a szép összeállítást a világ összes nyelvére le kéne fordítani, hogy megtudják: "Nem lehet a magyarokkal kikukoricázni". Röhögni azonban szívből. Mi csak azért nem tudjuk ezt megtenni, mert számunkra a dolog egy kicsit kínos.